A European Project on
Human Rights and Physical Health
of Residents in Psychiatric and Social Care Institutions
Funded by
the European Commission, DG Sanco
a project funded by the European Commission

Резултати


A. Обобщения и препоръки

A.1 Към потребителите на услугите
A.2 Към професионалистите
A.3 Към политиците

B. Инструментът на (Институционално лечение, човешки права
и грижи)

B.1 Заглавна страница. Изразяване на благодарности за подкрепата
и съдържание
B.2 Секция 1-7: Цели, човешки права и общо здравеопазване,
мониторинг на човешки права, принципи, методи и 10 стъпки за мониторинг на човешките права
B.3 Секция 8: Ръководство към насочващите въпроси
B.4 Секция 9: Насочващи въпроси за мониторинг визита

Вие може да изтеглите Наръчника по проекта ITHACA оттук.
Ithaca
Ithaca