A European Project on
Human Rights and Physical Health
of Residents in Psychiatric and Social Care Institutions
Funded by
the European Commission, DG Sanco
a project funded by the European Commission

Výsledky v slovenčine


A. Zhrnutie

A.1 Pre užívateľov služieb
A.2 Pre profesionálov
A.3 Pre tvorcov politík

B. ITHACA Príručka

B.1 Titulná strana, poďakovania a obsah
B.2 Časť 1-7: Ciele, ľudské práva a všeobecná zdravotná starostlivosť,
monitorovanie ľudských práv: princípy, metódy a 10 krokov monitorovania ľudských práv
B.3 Časť 8: Sprievodca priamymi otázkami
B.4 Časť 9: Priame otázky pre monitorovanie

Kompletnú príručku na stiahnutie nájdete tu.

Ithaca
Ithaca