A European Project on
Human Rights and Physical Health
of Residents in Psychiatric and Social Care Institutions
Funded by
the European Commission, DG Sanco
a project funded by the European Commission

Rezultate în limba română


A. Rezumate

A.1 Pentru utilizatorii de servicii
A.2 Pentru profesionişti
A.3 Pentru decidenţi politici

B. Toolkit-ul ITHACA

B.1 Pagina de titlu, mulţumiri şi cuprins
B.2 Secţiunile 1-7: scopuri, drepturile omului şi îngrijiri generale de
sănătate, monitorizarea drepturilor omului: principii, metode şi 10 paşi ai monitorizării drepturilor omului 
B.3 Secţiunea 8: Ghid pentru întrebările din secţiunea 9
B.4 Secţiunea 9: Întrebări pentru vizita de monitorizare

Pentru a descarca setul de instrumente complet, click aici

Ithaca
Ithaca